Yoga

Bij Bodyflex 100% Catharina worden verschillende Yoga stijlen gegeven. Er wordt les gegeven in de dynamische vormen: Ashtanga Vinyasa Yoga, Power Yoga en Chandra Yoga en in de stille vormen: Yin Yoga en Yoga Nidra. Ook zijn er Yoga workshops, een workshop duurt langer dan een groepsles en richt zich op een bepaald element van Yoga. Voor verdere verdieping is er een jaartraining: het A B C van Yoga.  Alles draait om balans, is er balans dan ervaar je harmonie. Yoga is een van de manieren om tot deze staat te komen.

Bodyflex_2Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga betekent achtvoudig, het achtvoudig pad zoals omschreven in de yoga sutras van Patanjali. Patanjali was een yoga geleerde die in korte verzen of sutras de wetenschap van Yoga heeft omschreven. Vinyasa of verbinden, waarin nyasa betekent “plaatsen”, en vi op een speciale manier. Door de aandacht te richten en het lichaam op een speciale manier te plaatsen wordt verbinding bereikt. Yoga betekent eenworden of verbinden met het zelf.

In deze vorm van Yoga wordt in samenspel met de ademhaling “Ujjayi Breath”, het gebruiken van bandhas of sloten, en Dhristi of focus  een vaste reeks van oefeningen of asanas gedaan. Bandhas is een techniek die gebruikt wordt binnen Yoga, het is een vergrendeling van bepaalde spieren of punten in het lichaam om de prana of energie te sturen. Door de aandacht in het nu te richten, volledig met je aandacht in de houding te zijn, je te ontdoen van gedachten kom je tot het zelf.

Een les begint met de zonnegroeten A en B, gevolgd door de staande en de zittende houdingen, gevolgd door de afsluitende houdingen, meditatie en ontspanning.  Ashtanga Vinyasa Yoga (1) duurt 60 minuten en (2) 75 minuten.

Power Yoga

Power Yoga is een dynamische vorm van Yoga die haar basis vindt in Ashtanga Vinyasa Yoga. Power Yoga is een fysieke vorm van Yoga waarin wordt gewerkt met de tegenstellingen van de zon (ha) en maan (tha) energieDe zon geeft ons energie en beweging, terwijl de maan vraagt om verstilling en rust. Zijn deze elementen in balans dan is er harmonie. Op speelse wijze wordt de geest tot rust gebracht, waardoor de aandacht van buiten naar binnen wordt gebracht. Een Power Yoga les start met de zonnegroeten gevolgd door een mix van staande, zittende houdingen, oefeningen om de buik of “core” te verstevigen, oefeningen om de  heupen te openen, achter overbuigingen en eindigen met pranayama oefeningen gevolgd door ontspanning. Regelmatige beoefening zal leiden tot een fit en energiek lichaam. Deze vorm van Yoga wordt ook wel omschreven als meditatie door middel van bewegen. Afhankelijk van de leraar kan deze vorm van Yoga zich meer richten op de dynamische kant of de meditatieve kant van Yoga.

Yin Yoga

Yin Yoga is een vorm die zich richt op de dieper gelegen structuren van het lichaam. Het lichaam bestaat uit meerdere lagen en wordt bij elkaar gehouden door bindweefsel. Het lichaam voelt fijn als de energie vrij kan stromen. In een Yin Yoga les ligt het accent op het ontspannen van de dieper gelegen structuren of het stretchen ontspannen van het bindweefsel en vrijmaken van geblokkeerde energie. In tegenstelling tot de dynamische vormen van Yoga worden de houdingen (asana’s) voor een langere tijd aangehouden met de spieren ontspannen. De les wordt afgesloten met meditatie en Savasana.

Bodyflex Chandra Yoga

Bodyflex Chandra Yoga is een mix van Yang en Yin Yoga. Het is reeks die begint met een maangroet of Chandra Namaskara gevolgd door staande en zittende stretch oefeningen, gevolgd door ontspanning en ademhalings-oefeningen. Deze reeks draagt bij aan het ondersteunen, loslaten en verwerken van processen die we tijdens de verschillende maanfasen ondergaan. Regelmatige be-oefening van deze vorm van Yoga draagt bij aan meer ontspannen leven, balans, kracht, flexibiliteit en een betere omgang met de verschillende fasen die we in ons leven ondergaan.

Yoga Nidra

Yoga Nidra, betekent Yoga slaap, ookwel de slaap van de Yogi’s. Het is een techniek waarin het lichaam stapsgewijs tot rust wordt gebracht en tot ontspanning komt. Lichaam en geest worden tot rust gebracht, het is een diepe geleide ontspanning waarbij je je bewustzijn tussen waken en slapen inbrengt, waardoor je compleet ontspant. Het is een vorm waarbij we de zintuigen naar binnen  keren. Alleen het gehoor blijft functioneren zodat je kunt luisteren naar de aanwijzingen van de docent. De docent functioneert als gids,  je geest blijft de aanwijzingen van deze gids volgen. Een half  uurtje Yoga Nidra, staat gelijk aan twee uur slaap. Voorafgaand aan de Yoga Nidra worden een aantal Yoga en Pranayama oefeningen gedaan die het lichaam voor te bereiden op de Yoga Nidra. Yoga Nidra wordt uitgevoerd in Savasana, het lichaam wordt voor langere tijd stilgelegd op de vloer. Voor deze les graag sokken en een lichte sjaal meenemen.

Hormoon Yoga

Hormoon Yoga is een reeks van Yoga houdingen die zich richt op de organen die verantwoordelijk zijn voor de hormoonproductie. Hormonen hebben een grote invloed op hoe we ons voelen. Deze serie is geschikt voor een ieder die ongemakken ondervindt van de hormoon schommelingen tijdens de menstruatie, overgang of door stress. Stress heeft een grote invloed op de werking van de hormonen en het lichaam. Teveel stress zorgt voor disbalans in het lichaam en zorgt ervoor dat het lichaam haar taken niet goed kan uitoefenen. Deze reeks kan  helpen om bewuster met de hormonen en stress om te gaan. Deze oefenreeks  bestaat uit Yoga houdingen, pranayama ‘s en wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen.

Bodyflex 100% Catharina geeft groeps, personal trainingen in Yoga en Pilates  Daarnaast organiseert de studio met enige regelmaat workshops ,  en start in het voor of najaar intensieve yoga training: het A B C van Yoga. Een training die behandeld de acht paden van Yoga en ingaat op de zeven chakra’s voor meer informatie over deze training klik hier.

 


Lesrooster geldig vanaf 21 maart 2019

MAANDAG
9.30 Pilates (all)

18.00 Yin Yoga 1
19.30 Pilates 2
DINSDAG
09.30 Ashtanga Vinyasa Yoga (75 min)

19.30 Yoga Nidra

WOENSDAG
18.00 Bodyflex Chandra Yoga
19.30 Pilates (all)

DONDERDAG

09.30 Chakra Alignement

19.30 Yin Yoga (75 min)
VRIJDAG

9.30 Pilates (all)

ZATERDAG
9.30 Pilates (2)
10.45 Power Yoga
14.00 Workshops

 

Graag 5 minuten voor aanvang van een les aanwezig zijn.

Voor het deelname aan een les kun je een plaats reserveren via het contactformulier

BODYFLEX 100% Catharina

Frederikstraat 60 A
2514 LL Den Haag
[Google Maps]

T 070-3656583
T 06-51419790


E info@bodyflex.nl
Contact form