dinsdag februari 7, 2023 10:27

Praktipaksa bhavana

Posted by Catharina

Praktipaksa bhavana betekent tegenovergesteld denken. Je vindt deze Sanskriet woorden na de opsomming van de yamas en de niyamas in yoga sutra 2.33 en 2.34. Yamas en niyamas zijn regels/waarden die je in acht neemt ten aanzien van een ander en van jezelf. Het zijn de eerste twee paden van yoga. Deze paden worden ingezet om geest te zuiveren van negatieve gedachten stromen of van gedachtestromen die leiden tot onrust. Een onrustige geest is niet klaar om de leer van yoga te ontvangen. Om de leer te ontvangen bereidt je eerst je geest voor. Wat aanvangt met het bestuderen van de yamas en niyamas. De yamas en de niyamas staan opgeschreven in sutra 2.30 en 2.32.

Over de yamas en niyamas

Er zijn vijf yamas en vijf niyamas. Ahimsa, asteya, satya, brahmacharya en aparigraha zijn de yamas, gedragsregels die je inneemt ten aanzien van de ander.

  • Ahimsa: zonder geweld, een ander geen geweld aandoen, geen mens, dier of ander levend organisme, dus ook de aarde niet. 
  • Asteya: niet stelen, een ander niet beroven van zijn bezittingen waar hij energie aan heeft gegeven om er gebruik van te maken.
  • Satya: waarheidslievend, de waarheid eren, waarheid laten zien, afzien van leugens en bedrog.
  • Brahmacharya: het leiden van een kuis en celibatair leven, je leven in dienst stellen van Brahman en daarnaar inrichten door het bestuderen van de boeken die naar Brahman leiden. Brahman is de absolute waarheid, God, de creatieve kracht.
  • Aparigraha: weten dat er genoeg is, de zintuigen beheersen, alleen dat nuttigen dat nodig is om in leven te blijven, afzien van bezit. 

De niyamas

De niyamas zijn: sauca, santosha, tapah, svadhyaya, Ishvara pranidhana, voorschriften die je inneemt ten aanzien van jezelf.

  • Sauca: zuiveren, zorgdragen voor een schoon lichaam, een schone geest, schone leefomgeving en schone gedachten. Een schoon lichaam wordt gevoed met zuiver voedsel, voedsel dat tot stand is gebracht met in acht nemen van ahimsa. Al het voedsel dat is voortgebracht door de natuur of door dieren zonder dat hen daarvoor leed is aangedaan, is schoon voedsel. Het eten van vlees wordt niet aangeraden om te eten, tenzij het dier een vredig bestaan heeft geleidt.
  • Santosha: tevreden zijn met de situatie waarin je verkeert, de situatie is er om te leren of je ergens van te zuiveren.
  • Tapah: een discipline of ritueel uitvoeren die lichaam en geest in evenwicht houdt. Het uitvoeren van yogahoudingen of een andere discipline die zorgt dat het lichaam in goede conditie blijft, rekening houdend met de fase van het leven waarin men zich bevindt of de toestand waarin men is. Een ziek lichaam is meer gebaat bij rust en zachte oefeningen, terwijl een fit lichaam baat heeft bij andere oefeningen.
  • Svadhyaya: het bestuderen van de vedische geschriften en boeken waarin de leer over het Zelf staat opgeschreven. Onderzoeken van overtuigingen die ten grondslag liggen aan het denkpatroon.
  • Ishvara pranidhana: overgave aan de heer, opgeven van ego-identiteit.

Deze yamas en niyamas zuiveren het mentale en emotionele lichaam en brengen geest tot rust. Ze gaan vooraf aan het derde pad van yoga. Het is heel nuttig om ze te bestuderen en indien je gedachten niet in overeenstemming zijn met de yamas en niyamas praktipaksa bhavana te beoefenen: tegenovergesteld denken. Het is een van de oefeningen die staat opgeschreven in de Yoga sutra’s. Er staan meer aanwijzingen hoe de geest te kalmeren of te zuiveren in de Yoga sutra’s.

Training: de acht paden van yoga

In de training de acht paden van yoga leer je oefeningen die geest kalmeren en zuiveren, het lichaam sterk en flexibel maken en wat er nog meer staat opgeschreven in de Yoga sutra’s. Deze training bestaat uit zestien lessen, een les duurt drie uur. De training, De acht paden van yoga start na de voorjaarsvakantie op vrijdag 10 maart 2023. In de reguliere schoolvakanties is er geen les. Kosten voor deze training: € 1.495,00.

Wil je deelnemen aan deze training De acht paden van yoga. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier.

Agenda februari 2024

MAANDAG

19.30 Pilates (2) locatie RO

DINSDAG

09.15 Personal Yoga

10.30 Pilates prive

WOENSDAG

10.00 Personal training

18.00 Chandra Yoga (online)

DONDERDAG

19.30 Yin Yoga (locatie RO)
VRIJDAG

09.00 Pilates (locatie RO)

10.30 personal training

ZATERDAG

09.30 Hatha flow (online)

11.00  Personal training

 

BODYFLEX 100% Catharina

Mauritskade 77
2514 HH Den Haag

T 070-3656583


E info@bodyflex.nl
Contact form