Privacy verklaring Bodyflex 100% Catharina

Dit jaar is ingegaan de nieuwe privacy wetgeving, deze wet schrijft regels voor over hoe om te gaan met gegevens van klanten en of anderen. Bodyflex 100% Catharina vraagt bij inschrijving voor deelname aan lessen, trainingen, workshops en relatiebeheer naar uw persoonlijke gegevens: zoals naam, adres en woonplaats. Met deze gegevens gaat Bodyflex 100% Catharina conform het gestelde in de privacy wetgeving vertrouwelijk om. Hier volgt de privacyverklaring van Bodyflex 100% Catharina:

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Bodyflex 100% Catharina worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je in deze verklaring ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Privacyverklaring ledengegevens

Bodyflex 100% Catharina is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Catharina Blijlevens die activiteiten verzorgt op het gebied van Yoga, Pilates, leefstijl en spiritualiteit. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Bodyflex 100% Catharina verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bodyflex 100% Catharina, neem dan gerust contact op! Je kunt Bodyflex 100% Catharina bereiken per email: info@bodyflex.nl, per telefoon 070-3656583 of per post: Frederikstraat 60 A, 2514 LL Den Haag.

Doel gegevens

Voor een aantal zaken verzameld Bodyflex 100% Catharina gegevens. Voor het deelnemen aan de activiteiten die Bodyflex 100% Catharina biedt wordt gevraagd u aan te melden via de website, mail of persoonlijk aan de balie, ik vraag naar uw naam, adresgegevens, mail en telefoongegevens. Deze gegevens gebruik ik om u te registeren voor het deelnemen aan een training, workshop, cursus of evenement. Wilt u gebruik blijven maken van de activiteiten die de studio biedt dan kunt u een abonnement of rittenkaart aanschaffen, hiervoor zijn uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden door mij geregistreerd in een ledenbestand  die door mij uitsluitend wordt gebruikt om uw gegevens vast te leggen die mondeling, schriftelijk of middels de email zijn overeengekomen. Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, het opnemen van contact of u op de hoogte te stellen van informatie. Uw gegevens worden door Bodyflex 100% Catharina vastgelegd in fitman, FitMan is professionele software voor zowel grote als kleine fitness en health clubs. Bodyflex 100% Catharina gebruikt dit programma om gegevens van haar leden te registreren: gegevensregister.  De volgende gegevens worden in dit bestand opgeslagen: uw naam, adres, postcode woonplaats, geboortedatum en het soort abonnement dat u heeft aangeschaft.

Voor degene die jonger zijn dan 16 jaar geldt dat een ouder of voogd toestemming moet geven om aan een van de activiteiten deel te nemen of van deze persoon de gegevens op te nemen in het persoonsgegevens. Deze persoon moet bij een eerste bezoek aan Bodyflex 100% Catharina een akkoordverklaring hebben van zijn ouder of voogd dat de gegevens mogen worden genoteerd in het ledenbestand van Bodyflex 100% Catharina.

Het versturen van nieuwsbrieven

Bodyflex 100% Catharina stuurt nieuwsbrieven naar haar leden: het bezorgen van informatie over uw werking en activiteiten is een onderdeel van het lidmaatschap. Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Bodyflex 100% Catharina kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U naam, adres en woonplaats gegevens worden dan opgenomen in het gegevensbestand van Bodyflex 100% Catharina. Indien u niet langer een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de email of per telefoon.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bodyflex 100% Catharina via de mail, website of inschrijfformulieren. Er wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je een veilige en verantwoorde dienst te kunnen aanbieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en fysieke (on) mogelijkheden. Bodyflex slaat alleen jouw gegevens op nadat je lid bent geworden van Bodyflex 100% Catharina of als je besluit voor een langere periode gebruik te maken van de diensten van Bodyflex 100% Catharina door het aanschaffen van een abonnement of deelname aan een intensieve training. Gegevens die zijn opgenomen op het intake formulier worden niet in het gegevensregister bewaard, maar worden handmatig vastgelegd en bewaard.

Beveiliging

Uw gegevens staan op de computer van Bodyflex 100% Catharina. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van FitMan en worden tot maximaal twee jaar na de stopzetting van je lidmaatschap bewaard. Fitman is het bedrijf dat mij een programma levert voor het registeren van mijn leden. Gegevens die u achter laat op de website van Bodyflex 100% worden beveiligd en versleuteld door gegeven aan Bodyflex 100% Catharina, na deze gelezen te hebben verwijderd Bodyflex 100% Catharina deze gegevens uit haar mailbox.

Foto’s en beeldmateriaal

Bodyflex 100% Catharina zal u altijd op de hoogte stellen als er foto’s of beeldmateriaal worden gemaakt, indien u hier geen prijs op stelt kunt dit kenbaar maken. Bodyflex 100% Catharina respecteert dat en zal dan afzien van het maken van foto’s of beeldmateriaal. Ingeval van deelname aan een opleiding of training kan beeldmateriaal nodig zijn om de vorderingen van de leerling vast te kunnen leggen om deze met de leerling te bespreken, dit materiaal wordt alleen bewaard om het te kunnen bespreken met de leerling, is het besproken dan wordt het beeldmateriaal door Bodyflex 100% Catharina vernietigd.

Omgaan met jouw gegevens

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de registratie in het ledenbestand van Bodyflex 100% Catharina, het noteren van jou naam op de deelname lijst van een groepsles, workshop of de agenda zodat voor jou een plaats/tijd is gereserveerd en worden niet versterkt aan derden. U kunt altijd vragen aan Bodyflex 100% Catharina welke gegevens van u in het gegevens register staan geregistreerd.

Termijn van bewaren

Uw gegevens worden alleen bewaard als u een lidmaatschap met Bodyflex aan gaat in de vorm van een abonnement of rittenkaart. Doet u slecht een keer mee aan een proefles, training of workshop dan worden uw gegevens niet bewaard of opgeslagen in het gegevensregister van Bodyflex 100% Catharina. Na stopzetting van uw lidmaatschap of beëindiging overeenkomst worden de gegevens tot maximaal 2 jaar bewaard.

Jouw rechten

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die Bodyflex 100% Catharina van u heeft opgeslagen in het gegevensregister.

Wijzigingen

Bodyflex 100% Catharina behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Elke verandering in deze privacyverklaring zal tijdig worden geplaatst op deze website en in de studio. Via de nieuwsbrief worden de klanten hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van Bodyflex 100% Catharina


Agenda juli 2024

MAANDAG

19.30 Pilates (2) locatie RO

DINSDAG

09.15 Personal Yoga

10.30 Pilates prive

WOENSDAG

09.00 Personal training

18.00 Chandra Yoga (online)

DONDERDAG

19.30 Yin Yoga (locatie RO)
VRIJDAG

09.00 Hatha flow (locatie RO)

11.00  personal training

ZATERDAG

09.30 Hatha flow (online)

11.00  Personal training

14.00 workshops

 

BODYFLEX 100% Catharina

Mauritskade 77
2514 HH Den Haag

T 070-3656583


E info@bodyflex.nl
Contact form