Yoga

Bij Bodyflex 100% Catharina kun je terecht voor verschillende vormen van Yoga. Lessen kun je volgen in de studio (op locatie), online of via video on demand. Video on demand is een vooraf opgenomen les die je op een voor jou geschikt moment kunt volgen. Tijdens een lockdown worden de Yoga en Pilates lessen online gegeven.

Yoga kun je beoefenen om gezond te blijven, het lichaam in goede conditie te brengen en je geest tot rust te brengen. Yoga kent meerdere vormen, Catharina geeft les in volgende vormen:

Bodyflex_2Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga betekent achtvoudig, het achtvoudig pad zoals omschreven in de yoga sutras van Patanjali. Patanjali was een yoga geleerde die in korte verzen of sutras de wetenschap van Yoga heeft omschreven. Vinyasa of verbinden, waarin nyasa betekent “plaatsen”, en vi op een speciale manier. Door de aandacht te richten en het lichaam op een speciale manier te plaatsen wordt verbinding bereikt. Yoga betekent eenworden of verbinden met het zelf.

In deze vorm van Yoga wordt in samenspel met de ademhaling “Ujjayi Breath”, het gebruiken van bandhas of sloten, en Dhristi of focus  een vaste reeks van oefeningen of asanas gedaan. Bandhas is een techniek die gebruikt wordt om energie (prana) te sturen of richting te geven en komt tot stand door een vergrendeling van bepaalde spieren of punten in het lichaam. Door de aandacht in het nu te richten, volledig met je aandacht in de houding te zijn, je te ontdoen van gedachten kom je tot het zelf. Een les begint met de zonnegroeten A en B, gevolgd door de staande en de zittende houdingen of houdingen voor de rug, gevolgd door de afsluitende houdingen, meditatie en ontspanning.  Er zijn meerdere series, de eerste serie heet chiktisa dat therapie betekent, “heel maken van het lichaam zodat de geest tot rust komt. ”

Power Yoga

Power Yoga is een dynamische vorm  waarin wordt gewerkt met de tegenstellingen van zon en maan energieDe zon geeft ons energie en beweging, terwijl de maan vraagt om verstilling en rust. Zijn deze elementen in balans dan is er harmonie. Een les start met de Zonnegroeten gevolgd door een mix van staande, zittende houdingen, oefeningen om de  heupen  en de schouders te openen, oefeningen die de romp voor bereiden om achter over te buigen. Een les eindigt met ontspanning en meditatie. Deze vorm wordt ook wel omschreven als meditatie door middel van bewegen. Afhankelijk van de groep kan deze vorm van Yoga zich meer richten op de dynamische kant of de statische kant.  “Power” staat voor energie. Beoefenen van Power Yoga helpt vastzittende energie in beweging te brengen. Regelmatige beoefening zal leiden tot een fit en energiek lichaam. Deze les duurt 75 minuten.

Yin Yoga

Yin Yoga is een vorm die zich richt op de dieper gelegen structuren van het lichaam. Het lichaam bestaat uit meerdere lagen en wordt bij elkaar gehouden door bindweefsel. Het lichaam voelt fijn als de energie vrij kan stromen. In deze les ligt het accent op het ontspannen van de dieper gelegen structuren of het stretchen ontspannen van het bindweefsel en vrijmaken van geblokkeerde energie. In tegenstelling tot de dynamische vormen van Yoga worden de houdingen (asana’s) voor een langere tijd aangehouden met de spieren ontspannen. De les wordt afgesloten met meditatie en Savasana.

 

Hatha Flow

Hatha, is een fysieke vorm van Yoga. Deze vorm wordt al decenia onderwezen en staat bekend om zijn positieve uitwerking op lichaam en geest. “Hatha“, bestaat uit twee lettergrepen, Ha: zon/licht en Tha:maan/donker. De tegenstelling van licht en donker komen in deze les aan bod. “Flow”, is vloeiend of stroming. Aan de hand van rek en strek oefeningen wordt het lichaam getraind op kracht en souplesse. Uitgangspunt in deze les is de wervelkolom en de energiepunten die daar liggen. Naast rek en strekoefeningen worden ook vooroverbuigingen en achteroverbuigingen gedaan. De oefeningen zijn bedoeld om de lichaamshouding te verbeteren, de geest tot rust te brengen en energie te laten stromen. Deze les eindigt met ademhalingsoefeningen en ontspanning.

Yoga Nidra

Yoga Nidra, betekent Yoga slaap, ookwel de slaap van de Yogi’s. Het is een techniek waarin het lichaam stapsgewijs tot rust wordt gebracht en tot ontspanning komt. Lichaam en geest worden tot rust gebracht, het is een diepe geleide ontspanning waarbij je je bewustzijn tussen waken en slapen inbrengt, waardoor je compleet ontspant. Het is een vorm waarbij we de zintuigen naar binnen  keren. Alleen het gehoor blijft functioneren zodat je kunt luisteren naar de aanwijzingen van de docent. De docent functioneert als gids,  je geest blijft de aanwijzingen van deze gids volgen. Een half  uurtje Yoga Nidra, staat gelijk aan twee uur slaap. Yoga Nidra wordt uitgevoerd in Savasana, het lichaam wordt voor langere tijd stilgelegd op de vloer. Voor deze les graag sokken en een lichte sjaal meenemen. Je kunt Yoga nidra beoefenen in de studio of thuis met audio opnamen. Catharina heeft enkele Yoga nidra’s ingesproken. Deze kun je bestellen via het bestelformulier.

Hormoon Yoga

Hormoon Yoga is een reeks van Yoga houdingen die zich richt op de organen die verantwoordelijk zijn voor de hormoonproductie. Hormonen hebben een grote invloed op hoe we ons voelen. Deze serie is geschikt voor een ieder die ongemakken ondervindt van de hormoon schommelingen tijdens de menstruatie, overgang of door stress. Stress heeft een grote invloed op de werking van de hormonen en het lichaam. Teveel stress zorgt voor disbalans in het lichaam en zorgt ervoor dat het lichaam haar taken niet goed kan uitoefenen. Deze reeks kan  helpen om bewuster met de hormonen en stress om te gaan. Deze oefenreeks  bestaat uit Yoga houdingen, pranayama ‘s en wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen. Hormoon Yoga wordt aangeboden in een workshop of kun je bekijken aan de hand van drie vooraf opgenomen lessen. Les 1 voorbereiding en uitleg overgang, les 2 oefenreeks: HormoonYoga en les 3: voeding, stress en slaap verbeteren.

Yoga therapie

Yoga is eenworden, therapie is heel maken, onderzoeken wat de oorzaak is van het niet heel zijn. Je bent meer dan alleen je fysieke lichaam, volgens de yoga leer bestaan we uit vijf lichamen, zijn deze in harmonie dan ervaar je heelheid. Om tot deze heelheid te komen worden verschillende onderdelen van Yoga ingezet. Een onderdeel is het doen van oefeningen en ademhalingsoefeningen, een ander onderdeel is het onderzoeken van patronen die jou in een bepaald richting brengen, het uitwerken van je karma. Karma, daad of handeling in het verleden die zijn uitwerking heeft in het heden. Deze vorm wordt een op een gegeven, voor meer informatie klik hier.

Voor meer verdieping in Yoga kijk op de volgende link, Intensieve Yoga training het A B C van Yoga

Of kijk naar het dit filmpje:

 

 

 


Lesrooster april 2021

MAANDAG
09.30 Pilates (2)

18.00 Hatha Flow

19.30 Pilates (2)

DINSDAG
09.30 Power Yoga (live)

18.00 Chakra Yoga

19.30 Hormoon Yoga, oefenreeks

WOENSDAG

08.00 Wake up Yoga

18.00 Chandra Yoga

19.30 Pilates (2)
DONDERDAG

10.00 cursus

19.30 Yin Yoga
VRIJDAG

08.00 Wake up Yoga

09.30 Pilates (2)

13.00 Yoga nidra

ZATERDAG

10.45 Power Yoga

14.00 Workshops

 

BODYFLEX 100% Catharina

Frederikstraat 60 A
2514 LL Den Haag
[Google Maps]

T 070-3656583
T 06-51419790


E info@bodyflex.nl
Contact form